Zelf een kwalitatief (jongeren) onderzoek opzetten – privacy (blogserie dag 6)

Dag 6 – Persoonsgegevens en privacy

Welkom bij dag 6. Vandaag bespreek ik een belangrijk punt. Persoonsgegevens moet je netjes verwerken en de privacy van je klanten in onderzoek waarborgen op een manier die passend is voor jouw organisatie.

Als je onderzoek doet, verzamel je data. Maar ook persoonsgegevens. Ik verwerk mijn data altijd anoniem. Als ik quotes gebruik in mijn rapportages of presentaties (zeker doen!) kies ik een andere naam voor de respondent in kwestie. Het stimuleert respondenten om open te zijn. Als ze erop kunnen vertrouwen dat wat ze zeggen niet te terug te herleiden is naar hen persoonlijk zullen ze sneller eerlijk zijn over school, hun baas of jouw organisatie. Ik benadruk dit altijd aan het begin van het interview.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens zijn erg belangrijk, met name bij minderjarigen. Zorg ervoor dat je altijd  schriftelijke toestemming (bij minderjarigen van de ouders) hebt voor het gesprek, maak geen foto’s of filmpjes zonder schriftelijke toestemming en gebruik resultaten en quotes anoniem in de verslaglegging. Indien nodig kun je hiervoor een documentje maken dat je voorafgaand aan het gesprek laat tekenen.

Vertel wat je van plan bent met de gegevens altijd voorafgaand aan het gesprek. Het is goed als helder is voor de klant hoe je omgaat met data. Verwijder eventuele foto’s, filmpjes en geluidsopnames na het verwerken van de gesprekken. 

Ik ben natuurlijk geen jurist, dus zorg dat je weet welke eisen jouw organisatie stelt aan verwerking van persoonsgegevens en de privacy van klanten voordat je aan je onderzoek begint!

In de laatste blog van deze serie, morgen op dag 7, geef ik tips over het uitvoeren van je interviews. 

Ik besprak de afgelopen vijf dagen al een aantal belangrijke onderwerpen voor het opzetten van een kwalitatief onderzoek. Gemist? Lees ze nog even: Dag 1. Inleiding: waarom deze blogs? Dag 2: hoofdvraag formuleren en vorm van onderzoek. Dag 3: respondenten werven en selecteren. Dag 4: het maken van een topiclijst. Dag 5: onderzoekslocatie